Tango E5 Serie II - Robotklippning

Den TANGO E5 Serie II Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner

Tango E5 Serie II - Robotklippning

Funktioner & Egenskaper

  • Sköter sig själv
  • Fungerar i alla väder
  • Extremt tyst
  • Ger dig tid till annat

Batteri

Li-ion

Navigering

Begränsningstråd

Klipphöjd

19 – 102 mm

Rekommenderad klippyta

Upp till 2200 m2

Välkommen till en värld av autonom gräsklippning – en modern, problemfri lösning som spar tid och ger en perfekt underhållen gräsmatta.

TANGO E5 serie II är utformad att underhålla din gräsmatta automatiskt så att du kan njuta av viktigare saker i livet. Den självgående gräsklipparen TANGO E5 serie II är utformad, framtagen och konstruerad av John Deere enligt högsta tillverkningsstandard och sätter därför nya riktmärken inom underhåll av gräsmattor.

Alla dessa fördelar levereras till dig som en komplett lösning genom John Deere återförsäljarnät med specialiserade TANGO-återförsäljare. Du behöver bara kontakta din lokala specialist så sköter denna resten åt dig.

TANGO E5 serie II är utformad att underhålla din gräsmatta automatiskt Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner

Översikt: Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner
Specifikationer för John Deere TANGO E5 serie II robotklippning

Se detaljerad information på specifikationsbladet.
Ladda ner här

Specifikationer: Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner
Användarhandbok

Ladda ner användarhandboken som matchar din programvaruversion:
Programvara 2.7
Hårdvara 2013, Programvara 3.0.1
Programvara 4.1

Support: Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner

FAQ TANGO E5 serie II

Vår kompetenta och professionella John Deere återförsäljare övertar med glädje installationen av din TANGO E5 serie II på din tomt, passande till din gräsmattas krav och de kommer att serva utrustningen för att säkerställa att den fungerar under många långa år utan några som helst problem.

Funktion/prestanda

För vilken storlek på gräsmattan är TANGO E5 serie II bäst lämpad?

Den är idealisk för ytor upp till 2200 m². Föremål eller avsnitt på gräsmattan, som t.ex. rabatter, kan uteslutas med en begränsningstråd. Genom att använda en trådsensor, undviker TANGO E5 serie II dem automatiskt och kör runt om alla hinder utanför dess gränser (”uteslutna hinder”). Hur stor yta som kan klippas beror på hur komplex trädgården är. Ju mera komplicerad ytan är (en mängd uteslutningar, branta sluttningar och många indelningar i trädgårdens layout), desto högre är energiförbrukningen. Ortens John Deere återförsäljare står till ditt förfogande med rådgivning och hjälp vid installationen.

För vilken typ av trädgårdar är TANGO E5 serie II lämpad?

I princip kan TANGO E5 serie II användas i alla typer av trädgårdar. Under vissa omständigheter, måste utrustningen anpassas något till trädgården. Naturligtvis måste produktspecifikationerna, som t.ex. maximal backtagningsförmåga och minsta bredd på klippstråket iakttas. Följ därför informationen i bruksanvisningen eller kontakta ortens John Deere återförsäljare direkt.

Hur länge behöver TANGO E5 serie II laddas?

Denna John Deere automatiska klippare är fulladdad efter 80 minuter och beroende på hur komplicerat klipprogrammet är, kan den användas för klippning av gräsmattan i upp till 90 minuter.

Kan TANGO E5 serie II även användas i hårda väderförhållanden?

Denna John Deere automatiska klippare kan även klippa när det regnar utan några problem. Vi rekommenderar dock att du undviker att använda TANGO E5 serie II i hårt väder och att skydda den mot eventuella blixtnedslag. Du kan avbryta klippningen genom att trycka in stoppknappen och återuppta klippningen när vädret har förbättrats.

Hur smala kan passagerna vara i min trädgård?

Minsta avstånd (från vägg till vägg) är 150 cm. Detta säkerställer att klipparen kan nå ytorna på båda sidor av passagen. Ortens John Deere-återförsäljare hjälper dig gärna med programmeringen av klipprogrammet.

Kan TANGO E5 serie II klippa två ytor av gräsmattan som inte har förbindning med varandra?

Om ytorna är förbundna med en jämn väg och kablarna är dragna på motsvarande sätt, kommer TANGO E5 serie II att klippa den andra ytan enligt programmeringen. Saknas väg mellan de två ytorna bör du skapa en sekundäryta (”begränsad” av tråden). Vid en sådan applikation måste TANGO E5 serie II flyttas manuellt från huvudytan till sekundärytan.

Kan TANGO E5 serie II förflytta sig självmant till laddningsstationen när så behövs?

TANGO E5 serie II återgår automatiskt till sin laddningsstation när batterierna har tömts. Den kommer att laddas upp till 100 % innan den fortsätter med det förprogrammerade klipprogrammet.

Passar den till min gräsmatta?

Klarar TANGO E5 serie II även av stigningar? I så fall, hur branta?

TANGO E5 serie II klarar stigningar inom arbetsområdet på upp till 35 % (det innebär en höjdskillnad av 35 cm på 1 meter). Längs begränsningstråden (klippytans gräns), är maximal tillåten lutning 10 %. Detta förhindrar att klipparen glider över begränsningstråden när den når gräsmattans slut (exempelvis om gräset är vått).

Kan den hantera mer än en klippyta?

Det är inget problem att underhålla flera klippytor. Om de är förbundna med en väg kommer TANGO E5 serie II att köra fram och tillbaka på egen hand, motsvarande programmeringen.

Hur kan jag leda TANGO E5 serie II runt befintliga rabatter och träd?

Förutsatt att begränsningstråden har lagts korrekt runt om rabatter, träd, buskar och andra föremål, kommer inte TANGO E5 serie II att köra in i området och kommer därför inte heller att skada blommor, träd, buskar etc. Ortens John Deere återförsäljare hjälper dig gärna att med installationen av begränsningstråden.

Vad måste jag göra?

Behöver TANGO E5 serie II övervakas?

För det första gäller regeln att inga personer eller djur ska finnas inom klippytan utan övervakning. TANGO E5 serie II utför alltid sitt arbete enligt programmeringen, och låter dig därför njuta av fritiden istället för att klippa.

Vad händer med klippet?

Klippet som faller ner efter TANGO E5 serie II har ungefär samma längd som ett risgryn. Det klippta gräset blir kvar i de små utrymmena mellan de klippta ytorna och verkar som ett naturligt gödningsmedel utan att orsaka anskrämliga gräshögar. Gräset i det klippta området ser sundare ut och är grönare.

Hur ska man förvara TANGO E5 serie II på bästa sätt under vintern? Kräver TANGO E5 serie II en mängd lagringsplats?

Denna John Deere automatiska gräsklippare kan lagras säkert i en källare eller ett frostfritt garage. Den tar upp betydligt mindre plats än en jämförbar manuell gräsklippare. Ortens John Deere-återförsäljare hjälper dig gärna med rekommendationer för vinterservice.

Var ska TANGO E5 serie II:s laddningsstation helst placeras under klippningssäsongen?

Laddningsstationen är väderskyddad och kan placeras flexibelt i din trädgård. Ortens John Deere återförsäljare diskuterar gärna detta med dig för att ge dig rekommendationer för en idealisk position, med hänsyn till om platsen redan har den strömförsörjning som behövs eller om en elkabel måste dras.

Har TANGO E5 serie II ett stöldskydd?

TANGO E5 serie II är skyddad med en PIN-kod vilket gör den värdelös för tjuvar.

Hur ändrar jag klipphöjden?

Stäng av klipparen och vänd på TANGO E5 serie II så att du kan se den tallriksformade knivkåpan. Denna kan vridas något för att flytta knivarna uppåt eller nedåt.

FAQ: Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner

Broschyr för TANGO E5 serie II

Ladda ner broschyr: Tango E5 Serie II , hittar du hos    i  X-Maskiner

* Beroende på markförhållanden och trädgårdens utformning. Prata med din återförsäljare för en demonstration i din trädgård, för att försäkra dig om att klipparen fungerar tillfredsställande.
*Rekommenderat försäljningspris inkl. moms

Funktion/prestanda

För vilken storlek på gräsmattan är TANGO E5 serie II bäst lämpad?

Den är idealisk för ytor upp till 2200 m². Föremål eller avsnitt på gräsmattan, som t.ex. rabatter, kan uteslutas med en begränsningstråd. Genom att använda en trådsensor, undviker TANGO E5 serie II dem automatiskt och kör runt om alla hinder utanför dess gränser (”uteslutna hinder”). Hur stor yta som kan klippas beror på hur komplex trädgården är. Ju mera komplicerad ytan är (en mängd uteslutningar, branta sluttningar och många indelningar i trädgårdens layout), desto högre är energiförbrukningen. Ortens John Deere återförsäljare står till ditt förfogande med rådgivning och hjälp vid installationen.

För vilken typ av trädgårdar är TANGO E5 serie II lämpad?

I princip kan TANGO E5 serie II användas i alla typer av trädgårdar. Under vissa omständigheter, måste utrustningen anpassas något till trädgården. Naturligtvis måste produktspecifikationerna, som t.ex. maximal backtagningsförmåga och minsta bredd på klippstråket iakttas. Följ därför informationen i bruksanvisningen eller kontakta ortens John Deere återförsäljare direkt.

Hur länge behöver TANGO E5 serie II laddas?

Denna John Deere automatiska klippare är fulladdad efter 80 minuter och beroende på hur komplicerat klipprogrammet är, kan den användas för klippning av gräsmattan i upp till 90 minuter.

Kan TANGO E5 serie II även användas i hårda väderförhållanden?

Denna John Deere automatiska klippare kan även klippa när det regnar utan några problem. Vi rekommenderar dock att du undviker att använda TANGO E5 serie II i hårt väder och att skydda den mot eventuella blixtnedslag. Du kan avbryta klippningen genom att trycka in stoppknappen och återuppta klippningen när vädret har förbättrats.

Hur smala kan passagerna vara i min trädgård?

Minsta avstånd (från vägg till vägg) är 150 cm. Detta säkerställer att klipparen kan nå ytorna på båda sidor av passagen. Ortens John Deere-återförsäljare hjälper dig gärna med programmeringen av klipprogrammet.

Kan TANGO E5 serie II klippa två ytor av gräsmattan som inte har förbindning med varandra?

Om ytorna är förbundna med en jämn väg och kablarna är dragna på motsvarande sätt, kommer TANGO E5 serie II att klippa den andra ytan enligt programmeringen. Saknas väg mellan de två ytorna bör du skapa en sekundäryta (”begränsad” av tråden). Vid en sådan applikation måste TANGO E5 serie II flyttas manuellt från huvudytan till sekundärytan.

Kan TANGO E5 serie II förflytta sig självmant till laddningsstationen när så behövs?

TANGO E5 serie II återgår automatiskt till sin laddningsstation när batterierna har tömts. Den kommer att laddas upp till 100 % innan den fortsätter med det förprogrammerade klipprogrammet.

Passar den till min gräsmatta?

Klarar TANGO E5 serie II även av stigningar? I så fall, hur branta?

TANGO E5 serie II klarar stigningar inom arbetsområdet på upp till 35 % (det innebär en höjdskillnad av 35 cm på 1 meter). Längs begränsningstråden (klippytans gräns), är maximal tillåten lutning 10 %. Detta förhindrar att klipparen glider över begränsningstråden när den når gräsmattans slut (exempelvis om gräset är vått).

Kan den hantera mer än en klippyta?

Det är inget problem att underhålla flera klippytor. Om de är förbundna med en väg kommer TANGO E5 serie II att köra fram och tillbaka på egen hand, motsvarande programmeringen.

Hur kan jag leda TANGO E5 serie II runt befintliga rabatter och träd?

Förutsatt att begränsningstråden har lagts korrekt runt om rabatter, träd, buskar och andra föremål, kommer inte TANGO E5 serie II att köra in i området och kommer därför inte heller att skada blommor, träd, buskar etc. Ortens John Deere återförsäljare hjälper dig gärna att med installationen av begränsningstråden.

Vad måste jag göra?

Behöver TANGO E5 serie II övervakas?

För det första gäller regeln att inga personer eller djur ska finnas inom klippytan utan övervakning. TANGO E5 serie II utför alltid sitt arbete enligt programmeringen, och låter dig därför njuta av fritiden istället för att klippa.

Vad händer med klippet?

Klippet som faller ner efter TANGO E5 serie II har ungefär samma längd som ett risgryn. Det klippta gräset blir kvar i de små utrymmena mellan de klippta ytorna och verkar som ett naturligt gödningsmedel utan att orsaka anskrämliga gräshögar. Gräset i det klippta området ser sundare ut och är grönare.

Hur ska man förvara TANGO E5 serie II på bästa sätt under vintern? Kräver TANGO E5 serie II en mängd lagringsplats?

Denna John Deere automatiska gräsklippare kan lagras säkert i en källare eller ett frostfritt garage. Den tar upp betydligt mindre plats än en jämförbar manuell gräsklippare. Ortens John Deere-återförsäljare hjälper dig gärna med rekommendationer för vinterservice.

Var ska TANGO E5 serie II:s laddningsstation helst placeras under klippningssäsongen?

Laddningsstationen är väderskyddad och kan placeras flexibelt i din trädgård. Ortens John Deere återförsäljare diskuterar gärna detta med dig för att ge dig rekommendationer för en idealisk position, med hänsyn till om platsen redan har den strömförsörjning som behövs eller om en elkabel måste dras.

Har TANGO E5 serie II ett stöldskydd?

TANGO E5 serie II är skyddad med en PIN-kod vilket gör den värdelös för tjuvar.

Hur ändrar jag klipphöjden?

Stäng av klipparen och vänd på TANGO E5 serie II så att du kan se den tallriksformade knivkåpan. Denna kan vridas något för att flytta knivarna uppåt eller nedåt.