Dokumentation

 • Tillförlitlig information. Faktabaserade beslutsunderlag. Ökad lönsamhet.

  John Deere dokumentation ger dig full kontroll över verksamheten.

Dokumentation

Precisionslantbruk hör framtiden till

Dokumentation Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

Med John Deere dokumentation är det du som styr:

Exakt kostnadskontroll
Skapa en exakt budget för gödning, utsäde och växtskyddsmedel.

Mindre pappersarbete –
Uppfyller juridiska krav, jordbruksstöd och pålitlig spårbarhet av grödor.

Ett hållbart lantbruk –
Exakt kontroll av insatsmedel minimerar överlappning vid spridning av gödning och vid sådd.

Enklare igångkörning   –
Optimera maskininställningarna en gång och använd sedan samma inställningar varje gång.

Kontakta din återförsäljare för en demonstration.

GreenStar 1800 Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

GreenStar 1800. Basdokumentation

Denna 18 cm ISOBUS fullfärgsmonitor har ett intuitivt, lättanvänt användargränssnitt och knappmanövrering. Manuell parallellspårning är standard.

GreenStar 2630 Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

GreenStar 2630. Avancerad dokumentation

Monitorn samlar in specifik fältinformation så att du kan skapa verklighetstrogna avkastningskartor. Med mängdregleringsfunktionen använder du exakt mängd gödning, utsäde och växtskyddsmedel, vilket bidrar till en effektivare kostnadskontroll.

GreenStar Business Pack 1 Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

GreenStar Business Pack

Sex lättanvända moduler hjälper dig att arbeta snabbare, kostnadseffektivare och utan misstag. Det är idealiskt för maskinstationernas och storjordbrukens specifika behov.

Mäta beståndsdelar Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

Grödans beståndsdelar

HarvestLab mäter och ger en exakt analys av grödans olika beståndsdelar i realtid, t.ex. protein, stärkelse, torrsubstans, socker och NDF-fiber.

Översikt: Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

Huvudfunktioner

Med John Deere dokumentation har du full kontroll över din verksamhet och kan fatta välgrundade beslut som kommer att förbättra företagets långsiktiga lönsamhet.

AVANCERAT

Avancerat Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

GreenStar 2630-monitorn höjer dokumentationsnivån genom att samla in specifik fältinformation för att skapa verklighetstrogna avkastningskartor. Med hjälp av mängdregleringsfunktionen använder du exakt rätt mängd gödning, utsäde och växtskyddsmedel, vilket bidrar till en effektivare kostnadskontroll.

 • Basdokumentation med manuell parallellspårning, tilldelningskartor och skärmkartering
 • Variabel mängdreglering
 • Automatisk redskapsstyrenhet
 • Fältposition
 • AutoTrac-förberedd
 • Lösenordsskyddade behörighetsnivåer
 • Uppgradering till sektionsstyrning

Kundfördelar

Kundfördelar Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

”Med GreenStar 2630-monitorns inbyggda programvara spelar jag in all nödvändig information för att uppfylla miljöskyddsbestämmelser, bidragsansökan och produktspårning.
Jag använder också monitorn för att skapa avkastningskartor som ger mig värdefull information om växtodlingscykeln – från jordbearbetning och sådd till skörd.”

STARTNIVÅ

Ingångsnivå Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

GreenStar 1800 är en utmärkt inkörsport till den kapacitet som dokumentation erbjuder.

Denna 18 cm ISOBUS fullfärgsmonitor har ett intuitivt, lättanvänt användargränssnitt och knappmanövrering. Manuell parallellspårning är standard:

 • Documentation Basics-programvara samlar in och sparar alla viktiga basuppgifter: datum, tid, förare, fältgränser, areal och plats, typ av arbete och total mängd insatsmedel
 • USB-port
 • ISOBUS-kompatibel
 • AutoTrac-förberedd
 • Förberedd för sektionsstyrning (John Deere redskap)

Kundfördelar

Kundfördelar Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

”GreenStar 1800ger mig grundläggande information om fältstorlek, tidsåtgång och mängden insatsmedel. Sedan kan jag överföra informationen till ett USB-minne, och ladda ner det till min dator.  Jag kan skriva ut rapporter i standardformat och spara dem som pdf-filer.

Det sparar mycket pappersarbete och är en enkel lösning för förvaring av alla data och all information på en plats.

GREENSTAR BUSINESS PACK

GreenStar Business Pack 1 Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

Sex lättanvända moduler som hjälper dig att arbeta snabbare, effektivare och undvika misstag. De är perfekt för maskinstationernas och storjordbrukens specifika behov.

De sex modulerna* inkluderar:

 • Kontinuerlig dokumentation – visar exakt tidsåtgång för de olika arbetsmomenten för korrekt fakturering
 • Arbetsbeskrivning – förhindrar misstag genom förprogrammering av arbetsorder
 • Transport – dokumenterar alla transporter i detalj för exakt produktspårning
 • Sprutkalkylator – beräknar exakt hur mycket av varje preparat som behövs den totala arealen som ska sprutas, samt exakt mängd för varje full påfyllning eller delpåfyllning
 • Bränsleförbrukning – ger exakt bränsleinformation, för en exakt kostnadskontroll
 • Kundanpassad utskrift – skapar skräddarsydda fakturor

* Kontakta din återförsäljare för information om tillgänglighet

Kundfördelar

Kundfördelar Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

”Paketet innehåller all viktig dokumentation jag behöver för mitt företag och jag kan planera jobb i förväg så att den som kör vet exakt vad han ska göra.

Med den anpassade faktureringsmodulen kan jag också skapa olika typer av fakturor som passar enskilda kunders behov.”

Mätning av beståndsdelar

Mäta beståndsdelar Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

HarvestLab mäter och ger en exakt analys av grödans olika beståndsdelar i realtid, t.ex. protein, stärkelse, torrsubstans, socker och NDF-fiber.

Systemet, som har utvecklats och patenterats tillsammans med Carl Zeiss, vann en silvermedalj för innovation på Agritechnica 2011. HarvestLab använder en NIR sensor (Near Infrared technology) som mäter den skördade grödan 17 gånger varje sekund. En oberoende utvärdering av sensorn har genomförts av DLG (Deutsche Landwirtschafts-Geselleschaft), som bekräftar en exakthet på ± 0,78 % jämfört med ugnstorkad majs. Det är ett system som dramatiskt kommer att förändra din foderhantering och framtida val av grödor.

Kundfördelar

Kundfördelar Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

”För animalieproducenter kan jag tillsätta rätt doseringsmängd vid avverkningen, och det minskar spill och resulterar i ett bättre foder. Och eftersom kunderna känner till det exakta näringsvärdet kan de planera fodermängden i förväg, och bättre budgetera kostnaderna.
Några av mina kunder är energiproducenter. De gillar det faktum att de kan få en omedelbar analys av grödan, istället för att behöva vänta en vecka på ett laboratorieresultat. Nu kan de börja planera produktionen i samma ögonblick som ensilaget är bärgat. ”

Funktioner: Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner

Dokumentation

Ladda ner broschyr: Dokumentation, hittar du hos    i  X-Maskiner