S700-serien

 • S-SERIEN TRÖSKOR

  Skörda rekordsnabbt

 • S-SERIEN TRÖSKOR

  Skörda rekordsnabbt

 • S-SERIEN TRÖSKOR

  Skörda rekordsnabbt

 • S-SERIEN TRÖSKOR

  Skörda rekordsnabbt

S700-serien

Nya S-serien – skörda rekordsnabbt

Inled nästa skördesäsong med en tröska som gör det lätt att uppnå bästa resultat, även under svåra förhållanden. Nya S-serien tröskor inte bara ökar produktiviteten och effektiviteten, men ger också bättre kärn- och halmkvalitet – något du kan lita på oavsett förhållanden.

Hydraulisk vinkling av frontplattan S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Hydraulisk vinkling av frontplattan

Ökar skördehastigheten I liggsäd med upp till 20 procent, eftersom föraren kan justera avståndet mellan knivbalken och marken och förbättra materialflödet.

Singelrotor S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Singelrotor

Variabel flödesrotor med aktiv slagskodämpning – betyder högre kapacitet under besvärliga förhållanden.

Aktiv lutningskompensering S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Dyna-Flo Plus rensverk

En sållkass i innovativt lättviktsutförande och 12 procent större sållyta, kombinerat med ett optimerat luftflöde.

Aktiv lutningskompensering S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Aktiv lutningskompensering

Under kuperade förhållanden, med mycket körning i mot- och medlut, justerar den aktiva lutningskompenseringen automatiskt rensfläktsvarvtalet och sållöppningarna.

Kör snabbt och bekvämt mellan fälten S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Snabba transporter

Tillbringa mer tid för skörden, och mindre mellan fälten. Med ProDrive automatväxellåda förflyttar nya S-serie tröskan dig snabbt till nästa fält.

Go Harvest Premium trösksimulator S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Go Harvest Premium trösksimiulator

Simulatorn ger möjlighet till utbildning under vintern i en säker miljö med klara fördelar tid, kostnad och effektivitet beträffar. Resultatet: Fullt utbildade förare från säsongens första dag.

Översikt: S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Huvudfunktioner

Nya S-serien har många kapacitets- och produktivitetshöjande egenskaper. Informationen nedan kan variera beroende på modell och utrustning. Klicka på någon av funktionerna nedan för att få veta mer!

XTRA CAPACITY INMATNINGSHUS: PERFEKT MATERIALFLÖDE OCH URTRÖSKNING REDAN FRÅN START

Xtra Capacity inmatningshus S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

S-seriens robusta inmatningshus säkrar ett perfekt resultat redan från start. De kraftiga kedjorna och de stora medbringarna är utformade för de besvärligaste förhållanden, som skörd av majs och ris. De nya slitplattorna håller maskinens hela livslängd. Slirkopplingen har en kapacitet på otroliga 1 200 Nm framåt och 1 400 Nm bakåt. Även de största spannmåls- och majsborden kan användas i högavkastande gröda.

Steglösa hastigheter för stora majsbord S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

 • STEGLÖSA HASTIGHETER FÖR STORA MAJSBORD

  Den exklusiva femväxlade PowerShift växellådan matchar grödans skick, inmatning och körhastighet via en knapp på huvudspaken. Den kan överföra upp till 202 kW till majsbord med upp till 16 rader.

  Den bredare materialacceleratorn ökar genomströmningen, och inmatningselevatorn med 4 kedjor hanterar lätt täta, högavkastande grödor.

AutoTrac automatisk styrning S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

 • UTMÄRKT SIKT

  Det långa inmatningshuset och den flacka vinkeln ger föraren full uppsikt över skärbordet.

  SNABBÅTGÄRDADE MATERIALSTOPP

  Eventuellt materialstopp i inmatningshuset avlägsnas på några ögonblick med den kraftfulla skärbordsreverseringen.

SNABB TILLKOPPLING AV SKÄRBORD S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

 • SNABB TILLKOPPLING AV SKÄRBORD

  Med multikopplaren ansluter du all hydraulik och elektronik, samt låser skärbordets låstappar med en enda rörelse.

 • HYDRALISK VINKLING AV FRONTPLATTAN

  Ökar skördehastigheten i liggsäd med upp till 20 procent, eftersom föraren kan justera avståndet mellan knivbalken och marken och förbättra materialflödet.

Mångsidig singelrotor: Urtröskning

Mångsidig singelrotor: Separering S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Singelrotorn är det som gör S-serien unik. Den ger klara fördelar framför andra, mer traditionella system och hybridsystem.

Singelrotorn arbetar med endast ett materialflöde, i stället för att dela upp materialet, vilket innebär mindre effektförbrukning. Rotorn har stor diameter och genererar större tröghet än mindre motsvarigheter, vilket möjliggör lägre rotationshastighet. Resultatet? Bättre kärn- och halmkvalitet,

Metoden med urtröskning "gröda mot gröda" ger effektiv urtröskning även om inte allt materialet träffar slagskon. Detta resulterar i en mycket större “korssektionsyta” än med tangentiell urtröskning.

TRE LIKA STORA MATERIALSTRÖMMAR

John Deere tillhandahåller ett unikt 270° inmatningskoncept. Det säkrar en jämn övergång från ett tangentiellt materialflöde från materialacceleratorn till ett axialt materialflöde för rotorn. Ett större utrymme framför rotorn gör övergången enklare och mindre effektkrävande. Det ger ökad effekt och effektivare urtröskning

AKTIV SLAGSKODÄMPNING

Bibehåller automatiskt ett konsekvent slagskoavstånd för ökad prestanda i högavkastande grödor och vid ojämn inmatning. Slagskoavståndet kan ökas för aggressivare urtröskning gröda på gröda.

PROGRESSIV URTRÖSKNING

Halmmattans tjocklek luckras upp och tunnas ut över den koniska slagskoytan. I den främre delen avskiljs kärnorna från det enklast urtröskade materialet. Den återstående grödan tas om hand i konans bakre del. Den totala effekten är en mycket skonsam urtröskning för bästa möjliga spannmålskvalitet och lägsta effektförbrukning

JÄMN MATERIALRÖRELSE

Bakre halmcylindern säkerställer tillförlitlig och jämn matning till halmhacken. Slagskon under halmcylindern ger ökad separeringskapacitet.

Mångsidig singelrotor: Separering

Mångsidig singelrotor: Separering S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Den kvarvarande grödan separeras i rotorns bakre del. John Deere är den enda tillverkaren som erbjuder val mellan två olika rotortyper: Vi rekommenderar treströmsflödesrotorn i förhållanden med lägre MOG (annat material än spannmål).

Den variabla flödesrotorn har en kona framtill. Hur länge grödan stannar i rotorn kan justeras direkt från hytten. På så sätt kan man anpassa urtröskningens intensitet till varierande förhållanden under dagen. Den variabla flödesrotorn rekommenderas för användning i ris, och under våta förhållanden med grön eller seg halm.

UPPLUCKRING VID URTRÖSKNING OCH SEPARERING

Rotorns excentriska utförande ger en kammande rörelse där grödan komprimeras i nedre delen när den passerar slagskorna, och sedan släpps när den passerar den övre delen. Det gör att kärnorna rör sig mot materialmattans ytterkanter för en mycket effektivare avskiljning.

EFFEKTIV SEPARERING

Rotorns bakre del är utformad för maximal separering. Här är rotordiametern och tröghet störst. Detta ger bättre separering än med konkurrerande system med en smalare rotor. De stora tänderna luckrar upp materialmattan och frigör kvarvarande kärnor.

JUSTERBARA LOCK

John Deeres exklusiva, variabla flödesrotor med justerbara lock gör att materialet kan hållas kvar i rotorn under längre eller kortare tid, beroende på om man önskar en aggressivare separering eller bättre halmkvalitet.

VARIABEL FLÖDESROTOR FÖR ÖKAD FLEXIBILITET

På S-serien kan man ändra hastigheten på materialflödet direkt från hytten. Föraren kan välja ett av två lägen. I standardläget görs sju rotorvarv för högre separering av kärnorna. Men om föraren vill förbättra halmkvaliteten eller minska belastningen av agnar och boss i sållkassen under torra förhållanden, finns ett avancerat läge. Här lämnar halmen rotorn efter bara fem rotorvarv.

Det nya DynaFlo Plus rensverket: Stort, lätt och mindre känsligt

Det nya DynaFlo Plus rensverket S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Hur kan man markant öka sållytan, utan att göra maskinen tyngre? John Deeres ingenjörer har funnit en smart lösning. En innovativ aluminiumstruktur som minskar både vibrationer och motorns toppbelastningar. Den tröskade grödan blir kvar på sållen längre, vilket maximerar rensningen och minimerar spill.

S-serien är konstruerad för högsta kapacitet. Den totala sållytan är 5,10 m² enligt (ANSI/ASAE S343.4 T STANDARD (ytan av öppningarna med lamellerna borttagna, och utan fingrar, förberedningsplan och avståndet till transportskruvarna), vilket gör rensverket till ett av marknadens största.

NY RENSFLÄKT

Den helt nya fläkten levererar upp till 740 m³ luft per minut. En brant tryckkurva levererar högt tryck och mindre volymförlust. Cirka 30 procent går till försållet i höga hastigheter, resten till över- och undersållet

TVÅSTEGS FÖRRENING

Unikt för S-serien är DynaFlo Plus rensverket med ett fast, upplyft försåll, som bidrar till att tunna ut materialmattan, och som avskiljer upp till 40 procent av de fria kärnorna innan de når översållet. En viktig skillnad jämfört med W- och T-serien tröskor är att man får både större yta och effektivare separering, för att matcha S-tröskornas kapacitet.

NIVÅREGLERING 7 PROCENT SOM STANDARD, 22 PROCENT SOM TILLVAL

Sållytan har ökats betydligt, och erbjuder högsta separeringskapacitet. Med SlopeMaster antispillsystem kör du med lätthet på sidolut upp till 7 procent. Den stora sållytan och den perfekt riktade luftströmmen minskar ytterligare risken för sållkassförluster på sidolut. På sidolut upp till 22 procent, är HillMaster nivåreglering en stor fördel, eftersom den minskar både skakar- och sållkassförluster.

ENKEL OMSTÄLLNING FRÅN SPANNMÅL TILL GRÄS

Med en fläktdrivning med två varvtalsområden kan rensfläkten ställas om från spannmål till gräs på bara några minuter. Endast remmen behöver justeras. Det är inte nödvändigt att skifta remskivorna.

Aktivt returgodssystem – DEN PERFEKTA FUNKTIONEN

Det aktiva returgodssystemet är en av S-seriens viktigaste funktioner. Det ökar tröskans kapacitet genom att ta hand om returgodset separat, och förenklar justering av tröskan. Det levererar bättre kärnkvalitet med lägre spillnivåer, och bidrar till bättre halmkvalitet och lägre bränsleförbrukning.

Aktivt returgodssystem – DEN PERFEKTA FUNKTIONEN S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

BIBEHÅLLEN KÄRNKVALITET

Elevatorn med gummipaddlar lyfter konstant materialet för att hindra att det omarbetas flera gånger.

SKONSAM URTRÖSKNING

En slagskocylinder separerar kärnorna som sitter kvar i axen. Även här handlar det om en inte alltför aggressiv process för att undvika att kärnorna skadas. Slagskon har två inställningar som kontrolleras av en fjäderbelastad spak för snabb och bekväm växling mellan småfröiga grödor och majs.

JÄMN SÅLLBELASTNING

Materialet fördelas åter på översållet av en skruv. Öppningen under skruven är triangelformad, vilket säkrar jämn fördelning av materialet. Man undviker överbelastning av rensverket, vilket kan hända om allt material släpps samtidigt.

AKTIV LUTNINGSKOMPENSERING

Aktiv lutningskompensering S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Under kuperade förhållanden, med mycket körning i mot- och medlut, anpassar den aktiva lutningskompenseringen automatiskt rensfläktsvarvtalet och över- och undersållets öppningar.

Detta exklusiva system tar även hänsyn till typen av gröda. Eftersom oljeväxter, t.ex. raps, är mycket känsliga för fläktvarvtalsändringar, justeras över- och undersållen innan fläktsvarvtalet.

Tröskan bibehåller körhastigheten och minimerar spill oavsett markförändringar. Med aktiv lutningskompensering ökar tröskans totala kapacitet i motlut med en betydande minskning av spill. Returgodset minskar också, vilket ger ett renare spannmålsprov. Det mest imponerande är emellertid: att allt sker automatiskt, så att föraren kan koncentrera sig på själva skördearbetet.

MOTLUT

Vid körning i motlut öppnas över- och undersållen och fläktvarvtalet minskas, och förhindrar att kärnorna blåses ut ur tröskan. Rensverkets prestanda ökar med upp till 40 procent i upp till 10 graders lutning.

MEDLUT

Vid körning i medlut stängs över- och undersållen och fläktvarvtalet ökar, vilket förhindrar kärnor samlas i maskinens främre del.

Mängden returgods minskar med upp till 50 procent, vilket ger renare spannmålsprov, och minskar risken för sämre pris på grund av sämre kvalitet.

Skörd utan kompromisser, även på sidolut

SIDOLUT UPP TILL 7 PROCENT

John Deere har utvecklat ett antal enkla lösningar för att undvika sållkassförluster på mindre sidolut:

Transportskruvarna levererar materialet i ett jämnt fördelat flöde till sållen. Avskiljare upptill på översållen förhindrar att materialet glider åt sidan utan att ha separerats.

För separering finns inget bättre än en stor sållyta – förutom en ännu större sållyta. Med S-serien pågår separeringen längre tack vare våra extra långa och extra stora undersåll.

Skörd utan kompromisser, även på sidolut S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

HILLMASTER KOMPENSERAR FÖR SIDOLUT UPP TILL 22 PROCENT

HillMaster finns tillgänglig för S670- till S690-tröskor. Spannmålstanken fylls till brädden, med färre avbrott för tömning. Den förbättrade viktfördelningen ger mer stabilitet och ökad dragkraft. Föraren behöver inte kämpa mot tyngdlagen, och håller sig fokuserad och produktiv hela dagen.

REKORDSNABB TÖMNING

REKORDSNABB TÖMNING S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Sikten är utmärkt. Med en stor bakruta har du alltid klar uppsikt över den upplysta spannmålstanken och det är enkelt att ta ett spannmålsprov från hytten. HarvestMon skördemätning och massflödesmätare räknar kärnorna. Systemet är enkelt, tillförlitligt, fungerar på sidolut, och är lätt att kalibrera. Relevanta data visas i hytten och kan lagras på GreenStar 2630-monitorn (tillval) för att sedan överföras till Informationscentralen i MyJohnDeere.com, antingen manuellt med ett USB-minne, eller automatiskt med trådlös dataöverföring.

NONSTOP KÖRNING OCH FLYGANDE TÖMNING

Den elektroniska varvtalsstyrningen ger upp till 50 hk/37 kW extra effekt för flygande tömning, för oavbruten skörd med max. effekt. Med John Deere maskinsynkronisering kör en traktor med vagn vid sidan om tröskan under tömningen. Med traktor och vagn på plats, kan tröskföraren kontrollera körhastighet och styrning. På monitorn i traktorn kan föraren se tanknivåerna på alla tröskorna i nätverket. Han kan också kallas till en tröska för tömning. Detta sparar tid, bränsle, gör arbetet mer avslappnat och minimerar jordpackning.

VIKBART RÖR SPARAR UTRYMME

Vikbart rör sparar utrymme S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Ett 6,90 eller 7,90 m långt vikbart tömningsrör (tillval) tar mindre plats och är lättare att manövrera i mindre utrymmen.

BÄTTRE SIKT

Bättre sikt S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

En kamera monterad på tömningsröret förbättrar sikten. Trådlös videoöverföring till monitorn i traktorn, som kör bredvid tröskan, underlättar vid flygande tömning.

TÖMNINGSRÖR

Maskinsynkronisering för flygande tömning S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Tömningsrör i varierande längd gör det möjligt att utföra flygande tömning med tröskor utrustade med upp till 12,20 meter breda skärbord.

MATERIALHANTERING UTVECKLAT ATT PRESTERA DIREKT FRÅN START

Materialhantering S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Vi erbjuder tre olika halmhackar, du väljer själv den som passar din verksamhet bäst. Materialhanteringen är utvecklad att prestera direkt från start, för fin hackning, jämn spridning och kvalitetshalm för pressning.

Premium- och finsnittssystemen är utrustade med en halmhack för extra finhackat material med 100 knivar. Materialet bryts ner snabbare, vilket skyndar på gödningseffekten.

Med Premiumsystemet kan du också byta från hackning till strängläggning med en enkel knapptryckning. Denna tidsbesparande lösning är en investering som snabbt betalar sig. Du kan t.ex. snabbt ändra till hackning på vändtegen eller delar av fältet med låg avkastning eller grön halm.

 

Deluxe

Finsnittshack

Premium

Halmhack, typ

Fint snitt

Extra fint snitt

Extra fint snitt

Knivar/motknivar

44/39

100/49

100/49

Halmhacksvarvtal

2 500

3 000

3 000

Elektriskt manövr. spridarplåtar

Tillval

Materialspridare

Tillval

x

x

Avancerad materialspridare

x

Tillval

TIllval

Bakre halmcylinder med halmskena

x

x

x

Hackning till strängläggning

x

x

x

AVANCERAD POWER CAST MATERIALSPRIDARE

Avancerad, aktiv Power Cast materialspridare S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Detta är den idealiska lösningen för jämn fördelning av hackad halm. Materialspridaren är lågt placerad för att kompensera för sidovind. Halmen accelereras till max. hastighet för att skapa ett jämnt spridningsmönster.

Spridningsriktning och -bredd justeras bekvämt direkt från hytten. En enkel knapptryckning räcker för att anpassa spridningsriktningen till körriktningen.

Kom fram snabbare, bli färdig fortare

Kör snabb bekämt mellan fälten: Kom fram snabbare, bli färdig fortare S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Tillbringa mer tid för skörden, och mindre mellan fälten. Med ProDrive automatväxellåda förflyttar du dig snabbt till nästa fält.

INTELLIGENT MOTORVARVTALSSTYRNING SPARAR BRÄNSLE

Med intelligent motorvarvtalsstyrning faller motorvarvtalet vid transport, vilket sparar bränsle. Och totalbredden med bandställ är endast 3,50 m för körning på smala vägar, över broar, m.m.

FYRHJULSDRIFT HÅLLER DIG I UNDER BESVÄRLIGA FÖRHÅLLANDEN

Med fyrhjulsdrift (tillval) i kombination med en främre differentialspärr och ProDrive växellådans ökade vridmoment, är dåligt väder inget som hindrar dig från att fullfölja skördearbetet.

Växlingsknappar S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

VÄXLINGSKNAPPAR

En trestegsväxellåda med växlingsknappar (tillval) förenklar växlingen. Stanna tröskan, välj den växel du behöver genom att trycka på en av tre knappar och låt tröskan ta hand om resten. Bromsen ansätts automatiskt så snart körspaken ställs i neutralläge.

PRODRIVE FÖRDELEN S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

PRODRIVE FÖRDELEN

ProDrive ger exakt kontroll av körhastigheten över två steglösa hastighetsområden. Du ställer helt enkelt in en hastighet för normal körning under skörden, och den andra för vägtransport. Sedan behöver du bara trycka på knappen för valt växelområde och anpassa hastigheten med körspaken. Du behöver inte stanna tröskan för att växla. ProDrive levererar 64 procent högre vridmoment vid en skördehastighet på 8 km/h, så att du lättare klarar tuff terräng och körning i motlut med full spannmålstank.

Med ProDrive sparar du också pengar. Motorstyrenheten justerar automatiskt motorvarvtalet under vägtransporter. Det resulterar i en bränslebesparing på mellan 10 och 20 procent.

Bandställ: Optimal dragkraft och minimal jordpackning

Bandställ: Optimal dragkraft och minimal jordpackning S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

På John Deeres bandtröskor sprids belastningen jämnt över alla fem bandhjulen. Du kan fortsätta arbeta under tuffa förhållanden där andra måste stanna. Och bäst av allt: Du bestämmer själv när du vill använda band eller hjul eftersom systemen är fullt utbytbara.

Det slutna hydraulsystemet säkerställer en jämn och smidig kraftfördelning. Det resulterar i minimerade jordskador med bibehållen dragkraft, även i låga hastigheter.

S-serie tröskornas smalare chassi resulterar i kortare, men smalare band. Banddrift ger större kontaktyta med minskad jordpackning. Du drar nytta av mindre jordpackning och undviker kostnader för djupare jordbearbetning. Den kortare bandlängden innebär också mindre marktryck och skador på vändtegen.

UTMÄRKT DRAGKRAFT

Våra band har ett drivhjul som giper tag i gummiklackarna på insidan och drar det framåt. Det förekommer ingen slirning eftersom vi, till skillnad från andra tillverkare, inte har någon friktionsdrivning. Camoplastbanden med optimerat mönster ger också bättre dragkraft under leriga och våta förhållanden.

SMIDIG TRANSPORT

Det hydropneumatiska fjädringssystemet minskar dynamiska belastningar för bättre markföljningvid körning i högre hastigheter mellan fälten. För att minska slitaget under transport, sänks främre och bakre rullens hydraultryck.

LÅG JORDPACKNING

Med en 1,18 m² stor kontaktyta på maskinens båda sidor, är det lätt att se fördelarna med band framför däck. Du kan fortsätta arbeta under våta förhållanden, något som inte är möjligt med hjulmaskiner.

Kraftfullare, kostnadseffektivare, ökad prestanda

John Deere PowerTech S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

John Deere PowerTech motorerna i nya S-serien levererar högre effekt och erbjuder ojämförbar bränsleeffektivitet för diesel och DEF-vätska (avgasvätska). Samtidigt uppfyller motorerna de strikta miljösteg IV bestämmelserna. Den största modellen, S690, har en imponerande motoreffekt på 617 hk/460 kW.

S690 med 13,5 liters motor S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

OJÄMFÖRBAR ERFARENHET DU KAN LITA PÅ:

 • Mer än 7 miljoner motorer har tillverkats för offroad-användning
 • Mer än 22 miljoner körtimmar med efterbehandlingsutrustning för avgaser
 • Mer än 60 miljoner körtimmar med miljösteg III B motorer
 • Mer än 200 miljoner körtimmar med turbokompressor med variabelt laddlufttryck och återledning av kylda avgaser
 • Att samma motor används i ett stort antal oika John Deere maskiner förenklar underhållet, eftersom samma förbrukningsmaterial, som filter och motorolja, används över hela linjen
 • Din John Deere återförsäljare är specialutbildad på motorerna, med lång erfarenhet, och ger dig värdefull support, oavsett vilka utmaningar du ställs inför.

Ett effektivare och mer avslappnat arbetssätt

Ett effektivare och mer avslappnat arbetssätt S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Välkommen till en av de bekvämaste och produktivaste arbetsplatserna branschen har att erbjuda. S-seriens stora premiumhytt är full av allehanda smarta detaljer som hjälper dig att köra avslappnat och prestera ditt yttersta, även under långa arbetsdagar och under de besvärligaste skördeförhållanden. Med tonade glasrutor runt hela hytten, smala hörnstolpar och ergonomiskt placerade reglage, har du alltid klar sikt – och fullständig kontroll.

Utmärkt sikt S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

UTMÄRKT SIKT

Hytten har utvecklats specifikt för tröskor. Den ger utmärkt sikt framåt och åt sidorna, vilket är en stor fördel, t.ex. vid tömning av spannmålstanken.

Läderpaket för extra förarkomfort S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

LÄDERPAKET FÖR EXTRA FÖRARKOMFORT

För extra komfort finns ett luftfjädrat lädersäte som tillval för Premiumhytten. Samma slittåliga läder används för den läderklädda ratten. Sätet har dessutom ett aktivt karbonskikt, som gör att du håller dig sval under långa arbetsdagar.

Väl tilltaget kylskåp och stort passagerarsäte S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

STORT PASSAGERARSÄTE OCH VÄL TILLTAGET KYLSKÅP

s-seriens hytt är en av marknadens bredaste. Passageraren har lika mycket utrymme som föraren. Och det finns också plats för ett kylskåp som rymmer imponerande 37 liter – perfekt för att förvara stora flaskor och något att äta under långa arbetsdagar.

Allting på rätt plats

Allting på rätt plats S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Vad är vårt hemliga recept för en fullständigt intuitiv körning?
Det är den perfekta balansen mellan direkt åtkomst till armstödskonsolens funktioner och de funktioner som regleras via pekskärmen. Det innebär att både erfarna John Deere förare och förare som är mer bekanta med icke-John Deere maskiner snabbt och utan ansträngning förstår hur de olika reglagen fungerar.

GREENSTAR 3 COMMANDCENTER-MONITOR

GreenStar 2630 är så mycket mer än en 26 cm fullfärgsmonitor med pekskärmsnavigering: Den stöder också dokumentation och samlar in och sparar viktiga skördedata som du kan överföra till MyJohnDeere.com portalen, antingen med ett USB-minne, eller trådlöst via din mobila uppkoppling.

BLUETOOTH ANSLUTNING

Med Bluetooth är du alltid optimalt uppkopplad, oavsett om du samordnar skördelogistiken via din mobiltelefon, rådgör med återförsäljaren angående de bästa inställningarna, tar dig till nästa fält med hjälp av surfplattan, eller spelar din favoritmusik på MP3-spelaren.

GreenStar 3 CommandCenter S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

GREENSTAR 3 COMMANDCENTER

Även i standardutförandet möjliggör GreenStar 3 CommandCenter ett antal olika inställningar. Detta inkluderar automatiska grundinställningar, interaktiva tröskinställningar, Harvest Monitor skörde- och vattenhaltsmätning, Harvest Smart automatisk matningsreglering, AutoTrac automatisk styrning och AutoTrac RowSense radstyrning för skörd av majs. Det är också möjligt att ansluta en utvändig kamera.

FINGERTOPPSKONTROLL

Den ergonomiska körspaken erbjuder otroligt smidig reglering av den hydrostatstyrda körhastigheten. Med spaken reglerar du tömningsrörets in-/utsvängning, inmatningshusets och haspelns höjning/sänkning, justerar haspelns framåt/bakåtläge, aktiverar AutoTrac och kontrollerar 600X skärbordet. Om tröskan är utrustad med maskinsynkronisering kan traktorns position kontrolleras med knapparna baktill på körspaken.

Den uppkopplade tröskan – din teknologiska fördel

Den uppkopplade tröskan – din teknologiska fördel S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

John Deere håller fast vid sitt åtagande att sätta nya standarder vad gäller det uppkopplade lantbruket – eftersom vi är övertygade om att detta erbjuder en enorm potential för att höja produktivitet, spara värdefull tid och sänka kostnader.

Vi har identifierat de bästa teknologierna som för närvarande finns tillgängliga för tröskor och samlat dem i ett enda mycket attraktivt paket:

 • AutoTrac automatisk styrning
 • Uppkopplad kundsupport
 • Uppkoppling till Informationscentralen
 • Interaktiva tröskinställningar
 • FarmSight servicepaket

AutoTrac automatisk styrning S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

AUTOTRAC AUTOMATISK STYRNING

Tillförlitlig guidning med AutoTrac dag och natt, under dammiga förhållanden och på sidolut. Systemet förhindrar kostsamma överlappningar, och gör det möjligt för alla förare att utnyttja tröskans fulla potential. Du kan förvänta dig en besparing på upp till 8* procent på insatsmedel, och en produktivitetsökning på upp till 14** procent.

Uppkopplad kundsupport S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

UPPKOPPLAD KUNDSUPPORT Genom att utnyttja uppkopplingsmöjligheterna mellan maskin och kontor, kan din John Deere återförsäljare – med din tillåtelse – utföra förebyggande underhåll, vilket ger dig mer aktiv körtid. Återförsäljaren kan t.ex. utföra fjärrstyrda maskinkontroller och identifiera potentiella driftstörningar, innan de orsakar maskinstillestånd. Med John Deere fjärrstyrd monitoråtkomst har du och din återförsäljare också möjlighet att koppla upp er till tröskans GreenStar 2630-monitor, och bistå föraren med maskininställningar och körning – utan att själva behöva köra ut till fältet.

Informationscentral S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

INFORMATIONSCENTRALEN

Gå till Informationscentralen för information om fält och utrustning, för att få information om pågående arbeten, skicka arbetsordrar till dina förare, se avkastnings- och vattenhaltskartor, som automatiskt skickas från fältet. Du kan också skapa, analysera och dela skörderapporter med dina kunder och rådgivare.

Interaktiva tröskinställningar (ICA) S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

INTERAKTIVA TRÖSKINSTÄLLNINGAR (ICA)

Interaktiva tröskinställningar ökar tröskans prestanda, minimerar spill och ger bättre kärn- och halmkvalitet. Och bäst av allt, du uppnår allt detta samtidigt.

*Enligt‘Lohnunternehmen’ 1/2010
**Enligt ‘Landtechnik’ 6/2006

Ansträng dig mindre, uppnå mer

AUTOTRAC: AUTOMATISK STYRNING FÖR STÖRRE PRECISION

Autotrac: Automatisk styrning för större precision S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Med vårt satellitbaserade, automatiska styrsystem AutoTrac, utnyttjar du skärbordets fulla bredd i varje drag. Det minskar driftskostnaderna och höjer produktiviteten – vid nattarbete, under dammiga förhållanden och på sidolut, även efter många timmars körning. Den automatiska styrningen underlättar för förarna, som kan fokusera på avkastningen.

När mer än en maskin arbetar på samma fält, kan man med AutoTrac använda funktionen delad referenslinje mellan olika maskiner, så att alla tröskorna effektivt utnyttjar skärbordets fulla bredd. Dessutom kan information delas med föraren till traktor och vagn, så att maskinerna kan köra exakt sida vid sida för flygande tömning.

Delade täckningskartor visas på skärmen. Du ser vilka områden andra tröskor redan avverkat och får en mer rättvisande bild av hur många hektar som avverkats totalt, genom att kunna överblicka alla tröskor på fältet, var de arbetat, genomförda drag och skärbordsbredd.

Med AutoTrac RowSense radstyrning ökar komforten och produktiviteten vid majsskörd. Systemet kombinerar GPS-baserad automatisk styrning med radstyrning – med hjälp av avkännare på skärbordet – för ökad skördehastighet. GPS-signalen tar över så snart avkännarna inte avger några signaler, t.ex. i liggsäd.

AUTOMATISKA TRÖSKINSTÄLLNINGAR (ACA)

Automatiska tröskinställningar är standard på alla modellerna i serien, och hjälper dig att enkelt växla mellan olika grödor. Systemet använder standard John Deere värden och hämtar in data om aktuella urtrösknings- och separeringsförhållanden, för att automatiskt anpassa maskinen och optimera prestandan. De föreslagna värdena kan sedan användas, ändras och sparas vid ett senare tillfälle.

HARVESTSMART: ALLTID RÄTT HASTIGHET

HarvestSmart anpassar automatiskt tröskans hastighet för max. kapacitet eller acceptabel spillnivå. Sensorer på tröskcylinder och motor, och sensorer för mätning av spillnivån kontrollerar systemet i syfte att minimera spill eller maximera materialflödet.

INTERAKTIVA TRÖSKINSTÄLLNINGAR (ICA)

Med funktionen interaktiva tröskinställningar kan du bestämma vad du helst vill prioritera (acceptabelt spill, kärnskador, spannmålsprov). Olika prioriteringar kan kombineras (t.ex. spannmålsprov och acceptabelt spill). Systemet föreslår olika lösningar, som du kan bekräfta eller avslå. Alla inställningar för kontinuerligt inkopplade delar (cylindervarvtal, slagskoavstånd, fläktvarvtal, över- och undersåll) justeras automatiskt när de bekräftats, tills en optimal inställning hittats.

Alla begränsningsinställningar, t.ex. inmatningshusets frontplatta, inkluderas också för att säkra att optimal prestanda uppnås.

STARFIRE 6000 POSITIONSMOTTAGARE

Åtkomst till John Deeres lösningar för precisionslantbruk börjar med den nya StarFire 6000 positionsmottagaren. Den erbjuder en bättre signalstabilitet för maximal aktiv körtid och en ny signalnivå, SF3, med repeterbarhet under säsongen. För din del innebär det att positionsmottagaren alltid håller dig på rätt spår, oavsett rådande förhållanden. Med StarFire 6000 positionsmottagaren får du repeterbara resultat under hela säsongen, utan avdrift från referenslinjer eller fältgränser. Det ger ännu högre precision och produktivitet.

STARFIRE 6000 POSITIONSMOTTAGARE S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

StarFire 6000 positionsmottagaren fungerar med alla John Deere guidningssystem och alla signalnivåer (SF1, SF3, mobila och Radio RTK).

HÖGSTA PRECISION

StarFire 6000 positionsmottagaren erbjuder verklig produktivitet med precision. Du kan välja mellan följande noggrannhetsnivåer:

 • Förbättrad SF1-signal med 15 cm drag-i-drag noggrannhet (kostnadsfri)
 • Ny SF3-signal med 3 cm drag-i-drag noggrannhet och repeterbarhet under säsongen.
 • RTK-signal med 2,5 cm drag-i-drag noggrannhet, alltid repeterbarhet inklusive RTK Extend signalförlängning i 14 dagar om den optiskt fria sikten bryts. Den idealiska lösningen för användning av fasta körspår.

DIN PORTAL TILL BÄTTRE AFFÄRSBESLUT

Din portal till bättre arbetsbeslut S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Det moderna lantbruket är en komplex verksamhet som ställer stora krav.
Rätta uppkopplingar är väsentligt för maximerad prestanda och produktivitet.

Med Informationscentralen i MyJohnDeere.com är detta enkelt. Den är knutpunkten för dina maskiner, förare, fält och samarbetspartners. Du kan logga in på alla internetuppkopplade enheter.

 • HELA VERKSAMHETEN I FICKAN

  Med Informationscentral har du alltid hela verksamheten i fickan. På en karta kan du överblicka pågående arbeten och följa maskinerna hela dagen; du har uppsikt över och kan hantera fälten och nödvändiga fältdata. Ladda upp fältgränser, avkastnings- och vattenhaltskartor från GreenStar 2630-monitorn. All information är lättåtkomlig och tydligt utmärkt på kartan. Från Informationscentralen kan du också koppla upp dig till din John Deere återförsäljare eller andra partners – t.ex. dela skörderesultat med dina kunder.

 • JDLINK UPPKOPPLING AV MASKINER

  Det börjar med uppkopplingen mellan maskinerna och ditt kontor.
  Med John Deere JDLink telematiksystem vet du alltid var dina maskiner befinner sig, vad de arbetar med och deras skick. Du kan välja mellan två olika funktionsabonnemang. JDLink Access, som innehåller maskinposition och prestandakontroll, t.ex. bränsleförbrukning och maskinernas utnyttjande. De viktigaste funktionerna finns även tillgängliga för icke CANBUS-akiverade John Deere och icke John Deere maskiner.

  JDLink Connect innehåller förutom ovanstående, dessutom fjärrstyrd monitoråtkomst och trådlös dataöverföring, som möjliggör maskinoptimering, fjärrstyrd föraruppbackning och överföring av fältdata (t.ex. fältgränser, avkastningskartor) i ett paket.

 • TRÅDLÖS DATAHANTERING

  Avkastnings- och vattenhaltsdata kan laddas upp till Informationscentralen, antingen manuellt med ett USB-minne, eller automatiskt via trådlös dataöverföring. Du har alltid tillgång till korrekt dokumentation.
  För äldre maskiner utan JDLink erbjuds nu mobil dataöverföring, där du använder din smartmobil.
  När datan väl är tillgänglig i Informationscentralen kan du, om du inte hade tid för viktkalibrering under skörden, göra detta i efterhand och skriva ut som en rapport.

  I Informationscentralen kan du också förbereda olika inställningar för kommande skördesäsong, för att säkra felfri dokumentation. Inställningsfilerna kan skickas trådlöst till dina maskiner för förladdning till din på Greenstar 2630-monitorn.

 • ENKEL ARBETSPLANERING S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

  ENKEL ARBETSPLANERING

  Eliminera pappersarbete och ändlösa telefonsamtal under arbetsplanering, utförande och rapportering. Med MyJobConnect Basic kan du, via appen MyJobsManager, ge tröskförarna nya och tydliga arbetsuppgifter medan de befinner sig ute på fältet.

  Din förare ser arbetsordern i realtid och kan utföra arbetet enligt anvisningarna på MyJobs appen på sin mobila enhet. När arbetet är slutfört har du omedelbart tillgång till alla data som behövs för snabb jobbrapportering och korrekt fakturering.

 • Intelligent navigering och maskinparkslogistik S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

  INTELLIGENT NAVIGERING OCH MASKINPARTSLOGISTIK

  Att rätt utrustning finns på rätt plats vid rätt tidpunkt är helt avgörande om man ska maximera effektiviteten och logistiken med maskinparker.

  MyJobConnect Premium gör din MyJobConnect Basic till en verklig logistiklösning för blandade maskinparker. Den ger en översikt över maskinparken och en exakt navigering baserat på en heltäckande fältdatabas, inklusive beräknad ankomsttid till en förutbestämd destination. Att till exempel ställa in navigering till tröskan, gör att traktorn med spannmålsvagn kan ta snabbaste och säkraste vägen till fälten, vilket är mindre stressfullt för föraren.

Go Harvest Premium trösksimulator

Go Harvest Premium trösksimulator S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Simulatorn utvecklades för återförsäljare och stora maskinstationer med behov av att kunna utbilda förare på ett kostnadseffektivt sätt. Den finns till försäljning, och återfinns hos återförsäljare som utbildningsverktyg. Simulatorn har belönats med en silvermedalj påAgritechnica. Den är utrustad precis som en riktig tröskhytt med verkliga reglage, och simulerade fältförhållanden visas på HD-bildskärmar. Simulatorn fungerar på samma sätt som ett dataspel, med flera nivåer. Instruktioner och uppgifter visas på skärmarna. Man börjar med enkel användning av de viktigaste reglagen, fortsätter med att koppla till frontmonterad utrustning, avverka olika grödor under olika förhållanden, och genomföra en flygande tömning, eller tömning på vändtegen. Den högsta nivån handlar om optimering av tröskan, och om att lösa specifika uppgifter som att komma till rätta med höga spillnivåer eller erhålla ett bättre spannmålsprov. Hur väl varje praktikant klarar sig visas med poäng på varje nivå.

Simulatorn ger möjlighet till utbildning under vintern i en säker miljö med klara fördelar vad tid, kostnad och effektivitet beträffar. Resultatet: Fullt utbildade förare från säsongens första dag.

MACHINE SYNKRONISERING FÖR FLYGANDE TÖMNING

Maskinsynkronisering för flygande tömning S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

John Deere, som enda tillverkare, erbjuder ett fullt automatiserat tömningssystem. Med John Deere maskinsynkronisering skapar man ett logistiknätverk av samtliga tröskor:

 • VAD FINNS I SPANNMÅLSTANKEN?

  Traktorföraren kan se var varje tröska i nätverket befinner sig, åt vilket håll de rör sig, och hur mycket spannmål som finns i tanken. Han kan exakt avgöra vilken tröska som behöver tömmas.

 • TRÖSKFÖRAREN BESTÄMMER TRAKTORNS KÖRHASTIGHET

  När traktorn kör upp bredvid tröskan, tar tröskan med ett klick på skärmen, över kommandot och synkroniserar de två maskinernas körhastighet och -riktning.

 • TRÖSKAN STYR TRAKTORN

  Tröskföraren kontrollerar, och vid behov justerar traktorns position i förhållande till tröskan. Tröskföraren kan utföra en flygande tömning och samtidigt ha full kontroll över skördearbetet. Risken för skador och spill minskar, och man undviker onödig körning och jordpackning på fältet. Systemet ger smidigare logistik och mindre stress för alla inblandade.

EN AUKTORISERAD PARTNER SOM ALLTID FINNS DÄR FÖR DIG

En auktoriserad partner som alltid finns där för dig S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

För att garantera att du alltid får förstklassig service, före, under och efter skörden, har vi utvecklat ett certifieringsprogram för tröskåterförsäljare. Sätt oss på prov – vi är beredda!

Din auktoriserade återförsäljare erbjuder följande tjänster:

 • RESERVDELAR INOM 24 TIMMAR

  Din återförsäljare är uppkopplad till John Deeres reservdelsnätverk, med leverans av mer än 97 procent av alla reservdelar inom 24 timmar, för att säkerställa att dina maskiner inte står stilla.

 • UPPBACKNING*

  Med ett utbytessystem håller din återförsäljare dig i gång under skördesäsongen.

 • EXPERTS PÅ PLATS

  Våra auktoriserade återförsäljare med produktexperter inom försäljning och service hjälper dig att hitta rätt modell och specifikationsnivå för din verksamhet. Återförsäljaren har jouröppet under skördesäsongen. Auktoriserade produktexperter tar hand om inställningarna före skördesäsongen, och besöker dig under säsongen för att se till att din maskin alltid arbetar med optimal prestanda.

 • UTBILDNING

  Auktoriserade återförsäljare erbjuder förarutbildning som leds av fabriksutbildade produktexperter.
  Uppfriskningskurser erbjuds årligen inför varje säsong.

 • EXPERT CHECK

  En detaljerad genomgång av tröskan.
  Den optimala förberedelsen inför nästa skördesäsong.

*Tillgänglig hos alla deltagande tröskåterförsäljare

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Lägre driftskostnader S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Tröskans inköpspris är bara en faktor bland många som bestämmer hur lönsamt det kan vara att investera i en ny tröska. För att få en helhetsbild måste man överväga driftskostnaderna under maskinens hela livslängd. Och här har S-serien klara fördelar.

LÄGRE KOSTNADER FÖR SLITDELAR

S-serien har ett singelrotorutförande med ett begränsat antal rörliga komponenter. Slitdelarna som kommer i kontakt med grödan är utformade för lång hållbarhet. S-serien tröskor har testats och bevisat sin prestanda och tillförlitlighet över hela världen – på storskaliga såväl som småskaliga lantbruk, i nötande grödor som ris och soja, och under besvärliga förhållanden med våt och torr majs.

Den som äger en S-seriens tröska har en 32-procentig kostnadsfördel beträffande drivningskomponenter. Ett okomplicerat utförande med få remmar och kedjor håller kostnaderna nere. Dessutom har våra original remmar en speciell gummiblandning och en aramidkord som specialutvecklats för tunga belastningar och bästa prestanda.

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Singelrotorutförandet innebär färre drivningar, remmar, kedjor och lager, samt färre smörjpunkter jämfört med konkurrerande system. Utmärkt åtkomst till rotorn, maskinens kärna, säkerställer enkelt och bekvämt underhåll. Det är ett måste om underhållet skall genomföras på bästa sätt. Inga dagliga smörjpunkter, samt förlängda serviceintervaller minskar underhållstid och kostnader och ökar den aktiva tiden på fältet.

SERVICE OCH UNDERHÅLL KAN INTE BLI ENKLARE

SERVICE OCH UNDERHÅLL KAN INTE BLI ENKLARE S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Med S-serien sparar du inte bara tid på fältet och på vägen – utan också på underhåll och rengöring. För att göra underhållet så snabbt och enkelt som möjligt, har vi haft föraren i åtanke under hela utvecklingsstadiet:

 • Inga dagliga smörjpunkter
 • Enkel åtkomst till rotor, motor och kylpaket är bara några exempel
 • En ny luftkompressor med en 60 liters luftbehållare, två luftkopplingar, en 10-meters slang och tillbehör för bekväm rengöring av maskinen

SNABB VÄXLING MELLAN MAJS OCH SPANNMÅL

Av- och påmontering av undersållet tar bara några minuter. God åtkomst gör det enkelt att montera körnarplåtarna på rotorn.

Det behövs inga verktyg vid justering av täckplåten till tvärskruvarna i spannmålstanken.

Växling från korn till oljeväxtertar mindre än 5 minuter med en S-serien tröska och ett 600X skärbord.

GÖR NATT TILL DAG

S-serien tröskor har tio främre lampor som standard – med tillval av ytterligare två lampor för bredare skärbord. Det finns också ett belysningspaket med LED servicelampor för de viktigaste servicepunkterna.

Funktioner: S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Ladda ner Specifikationer för S700-serien tröskor

Specifikationer: S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner

Broschyr för S700-serien tröskor

Ladda ner broschyr: S700-serien, hittar du hos    i  X-Maskiner