JOHN DEERE UPPKOPPLAD SUPPORT

Maximalt utnyttjande av maskinkapacitet: Börja arbetsdagen trygg i förvissningen om att du och dina maskiner har stöd av en skicklig och erfaren fjärrservicespecialist.

Uppkopplad support

John Deere återförsäljare har tillgång till flera unika, avancerade fjärrverktyg, såsom Expert Alerts varningsmeddelanden, för att tillhandahålla avancerat stöd som hjälper dig att optimera maskinens prestanda och maximera den aktiva körtiden. De flesta av våra maskiner levereras med ett femårigt uppkopplingsabonnemang direkt från fabrik så att du ska få den fulla fördelen av de verktyg våra återförsäljare använder, förutsatt att du har gett ditt samtycke.

Fjärrstyrda maskininställningar

Med verktyget fjärrstyrd monitoråtkomst minskas inställningstiden betydligt, eftersom det möjliggör för återförsäljarens produktspecialist att koppla upp sig mot monitorn i hytten och hjälpa dig med inställningarna. Produktspecialisten kan också bistå dig med uppbackning för prestandahöjande åtgärder. Systemet gör det mycket enklare för dig att kommunicera med återförsäljaren i händelse av problem, vilket är ännu en viktig faktor som ökar den aktiva körtiden.

Utbildning vid leverans

Ändamålsenlig förarutbildning hos din återförsäljare. Utbildningen fokuserar på de av maskinens funktioner som är viktigast för produktiviteten och visar hur dessa kan användas för att optimera driften.

Fjärrstyrd maskinövervakning

Återförsäljarens produktspecialister övervakar driften av dina maskiner med hjälp av John Deere Connected support och uppkopplingsteknik, som Expert Alerts varningsmeddelanden och Machine Dashboard informationspanel. Om en driftstörning indikeras kontaktar vi dig omedelbart och erbjuder den förebyggande uppbackning som behövs för att minimera risken för stillestånd.

Expert Alerts

Varningsmeddelanden (Expert Alerts) är vår senaste, unika utveckling på systemsidan, som använder särskilda algoritmer för att förutsäga problem innan de hinner få en negativ inverkan eller orsakar maskinskada. Genom att felsöknings- och reparationsinformation genereras automatiskt kan återförsäljarens servicetekniker reagera snabbare vilket minskar risken för längre stillestånd.