DataConnect nu tillgängligt

Data Exchange med CLAAS, 365FarmNet och John Deere
Kunder kan nu fritt utbyta maskindata mellan Claas, 365FarmNet och John Deere. Fler partners ansluter snart till DataConnect.

DataConnect möjliggör utbytet av särskilt viktig maskindata mellan olika plattformar. Användare har tillgång till all information från blandade maskinparker via en enda plattform, som de själva väljer. Tidigare har man varit tvungen att använda varje enskild tillverkares plattform eller webbportal åtskilda från varandra, vilket innebar en dubblering av arbetsbördan.

Strukturen på den direkta moln-till-moln lösningen möjliggör ett automatiskt, sömlöst dataflöde, som gör arbetet mindre ansträngande för kunden. Datautbytet innebär att man alltid kan överblicka alla maskiner i maskinparken i realtid. Dessutom behöver kunder som har DataConnect inte investera i extra hårdvara eller program, samtidigt som säker datahantering tryggas.

Med denna nya metod, har kunder tillgång till fem olika maskindata från maskinparken.

· nuvarande maskinposition

· tidigare maskinposition

· bränslenivå

· status på maskinen på fältet

· körhastighet

Kunden bestämmer själv vilket företags digitala plattform man vill använda för att se all maskindata. Så snart uppkopplingen har etablerats, visas maskindata från andra tillverkare automatiskt på skärmen. Fordonen visas antingen med ikoner i färgen för respektive tillverkare, eller återfinns i inforutan för respektive ikon. Fler partners och funktioner kommer att tillkomma.