DataConnect

DataConnect nu tillgängligt

Data Exchange med CLAAS, 365FarmNet och John Deere
Kunder kan nu fritt utbyta maskindata mellan Claas, 365FarmNet och John Deere. Fler partners ansluter snart till DataConnect.

DataConnect möjliggör utbytet av särskilt viktig maskindata mellan olika plattformar. Användare har tillgång till all information från blandade maskinparker via en enda plattform, som de själva väljer. Tidigare har man varit tvungen att använda varje enskild tillverkares plattform eller webbportal åtskilda från varandra, vilket innebar en dubblering av arbetsbördan.

Strukturen på den direkta moln-till-moln lösningen möjliggör ett automatiskt, sömlöst dataflöde, som gör arbetet mindre ansträngande för kunden. Datautbytet innebär att man alltid kan överblicka alla maskiner i maskinparken i realtid. Dessutom behöver kunder som har DataConnect inte investera i extra hårdvara eller program, samtidigt som säker datahantering tryggas.

Med denna nya metod, har kunder tillgång till fem olika maskindata från maskinparken.

· nuvarande maskinposition

· tidigare maskinposition

· bränslenivå

· status på maskinen på fältet

· körhastighet

Kunden bestämmer själv vilket företags digitala plattform man vill använda för att se all maskindata. Så snart uppkopplingen har etablerats, visas maskindata från andra tillverkare automatiskt på skärmen. Fordonen visas antingen med ikoner i färgen för respektive tillverkare, eller återfinns i inforutan för respektive ikon. Fler partners och funktioner kommer att tillkomma.

Expert Check

Allt handlar om körtid

Förberedelse är allt. Gör din maskin körklar för din bästa säsong någonsin. Boka tid hos närmaste X-maskiner för en expertkontroll.

Våra experter: vet mer och ser mer.
Låt din maskin genomgå en noggrann och heltäckande teknisk flepunktskontroll, utförd av auktoriserade tekniker, och få en rapport över maskinens skick och behov. Sensorer, elektroniska komponenter och programvara kontrolleras med John Deere Service ADVISOR, ett system exklusivt för John Deere återförsäljare, som baseras på globalt inhämtade fältdata säsong efter säsong och visar vilka komponenter som man bör fokusera på. Det är så vi upptäcker minsta tecken på potentiella störningar som kan ställa till problem nästa säsong.

Se videos och lär er mer om EXPERT CHECK på John Deeres egna hemsida via följande länk:
https://www.deere.se/sv/reservdelar-och-service/service/expertkontroll/

För frågor och bokning av EXPERT CHECK, hör av dig till din närmaste serviceverkstad hos X-maskiner.

Nordfarm Magasin

Beställ magasinen kostnadsfritt!

Nordfarm har bytt ut den tidigare maskinkatalogen mot ett kundanpassat format, ett magasin som kommer ut sex gånger om året. 2020 släpps 3 nummer till lantbruket, 2 nummer inom entreprenad och 1 nummer till skogsbruket. Meningen med konverteringen från katalog till magasin är att det enklare går att hålla uppdaterad och fräsch information på nätet samtidigt som det går att rikta respektive magasin till rätt målgrupp så t.ex. en snickare inte plötsligt får ett magasin som handlar om gödselspridare. Det går även att arbeta tydligare och enklare med tidsstyrda kampanjer.

Det finns egentligen inget bättre kvitto än att redan befintliga kunder får säga sitt . I magasinen ger vi slutkunderna möjligheten att återge hur de upplever våra maskiner. Då och kanske endast då kan ni få en bild om maskinens verkliga kvalité. Prenumerera gratis på Nordfarm Magasin genom att gå in på www.nordfarm.se och registrera dig.

Äger du en Nordfarm-maskin och vill vara med i ett reportage så kontakta marknad@nordfarm.se
De ser fram emot att få komma hem till dig och göra ett reportage!