Beställ magasinen kostnadsfritt!

Nordfarm har bytt ut den tidigare maskinkatalogen mot ett kundanpassat format, ett magasin som kommer ut sex gånger om året. 2020 släpps 3 nummer till lantbruket, 2 nummer inom entreprenad och 1 nummer till skogsbruket. Meningen med konverteringen från katalog till magasin är att det enklare går att hålla uppdaterad och fräsch information på nätet samtidigt som det går att rikta respektive magasin till rätt målgrupp så t.ex. en snickare inte plötsligt får ett magasin som handlar om gödselspridare. Det går även att arbeta tydligare och enklare med tidsstyrda kampanjer.

Det finns egentligen inget bättre kvitto än att redan befintliga kunder får säga sitt . I magasinen ger vi slutkunderna möjligheten att återge hur de upplever våra maskiner. Då och kanske endast då kan ni få en bild om maskinens verkliga kvalité. Prenumerera gratis på Nordfarm Magasin genom att gå in på www.nordfarm.se och registrera dig.

Äger du en Nordfarm-maskin och vill vara med i ett reportage så kontakta marknad@nordfarm.se
De ser fram emot att få komma hem till dig och göra ett reportage!